torsdag 3. april 2014

vente



noen venter på påske
noen venter på solen
og noen bare venter











liker å ha noe fint å se på mens jeg venter






Ingen kommentarer: